دلایلی که مشتریان رامین لجستیک را انتخاب می کنند چیست؟

شرکت رامین لجستیک برای وسایل نقلیه ناوگانهای متشکل از ظروف واگن های راه آهن متعلق به ناوگان های این شرکت با بیش از 80 نفر از مشتریان و بیش از 20 سال کارکرد میباشد و با میانگین 9 از 60 تا از بزرگترین مشتریان از هر یک نفر از دو کامیون در کشور ترکیه متعلق به شرکت رامین لجستیک است صورت میپذیرد و قادر به ارائه خدمات به 40 کشور حمل و نقل جاده ای است.

8 دفتر نمایندگی در ترکیه 9 شرکت در خارج از کشور و یک دفتر رابط متعلق به این شرکت است.

سرویس های با کیفیت و ایمن بهره مندی از تکنولوژی پیشرفته یاری دهنده ما در رسیدن به هدف پیشتازی در عرصه بین المللی است.

رامین لجستیک با فهرست و دریافت جایزه از سازمان های بین المللی وارده یکی از بزرگترین و با ارزش ترین شرکت است.

به طور خلاصه، مزیت رقابتی ارزش های قابل ارائه یک شرکت به مشتریانش است، و شامل مجموعه عوامل یا توانمندی هایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد.

. نیروی انسانی متخصص و کارآمد

. توجه به خواست و سفارش مشتری

. کیفیت برتر در ارائه خدمات

. خدمات  و پشتیبانی در سراسر کشور

. قیمت مناسب

. نظام توزیع گسترده و سریع


مقایسه