شرکت رامین لجستیک با مسئولیت محدود یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در فراهم اوری صحت و تمامیت اطلاعات در حصول اطمینان کسب درامد و ناشی از ضرر و زیان از نواقص امنیت به گونه ای که در زمان مناسب اطلاعات و دسترسی به آنها قرار گیرند عاملی است که منجر به اثر بخشی در کسب کار میگردد.

امنیت اطلاعات دارای 3 بعد مهم است.

1 – محرمانگی:اطلاعات  تنها توسط افراد مجاز قابل دسترسی می باشد.

2 – یکپارچگی: حفاظت از اطلاعات و تغییر غیر مجاز .

3 – دسترس پذیری :اطلاعات از طریق کاربران مجاز مورد نیاز.

استاندارد زمینه ساز برای طراحی و استقرار سیستم مدیریت و امنیت اطلاعات و ارزیابی و بهره گیری آن منافع  طبق رویکردها فراهم آورده است.

1/ رضایتمندیهای امنیتی مشتریان یا ذینفعان

2/  بهبود طرحها و فعالیت ها و سازمانها

3/ تامین اهداف امنیت اطلاعات سازمان

برای تطابق با الزامات قانونی اشخاص ثالث شرکا کسب و درآمد مشتریان تامین واقع در منطقه در قرارداد مطابقت برای انواع حوادث امنیتی ناشی از دست دادن در آمد یا به حداقل رساندن فرصت شرکت رامین لجستیک تصویر و اعتبار حفاظت برای ایجاد یک مزیت قانونی است.

ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است

 RAMIN MIRINE LOGISTIK ULUSLAR ARASI

NAKLIYAT DIS.TIC.LTDSTI.   

ADRESS:   

K.BAKKALKOY MAH.DUDULLU   

CAD.BRANDIUM   

   REZIDANS R4 BLOCK  NO.23 D.199 ATASEHIR   

ISTANBUL /TURKEY   

TEL: +00 90 216 504 31 77

FAX: +00 90216 504 32 64

MOBILE :+ 090 533 170  18 89

[email protected]