امروزه کارایی و اثر بخشی فرآیندهای شرکت حمل و نقل  رامین لجستیک با صاحب نظران متعقد است که یکی از راههای افزایش و اثر بخشی در سازمان های بهبود و کیفیت خدمات و منظور از آن تامین نیازها و انتظارات مشتریان است و قابل  استفاده برای مشتریان یک تعرفه متداول از کیفیت است و برای ارزیابی و اثر بخشی از امنیت مشارکت مناسب با کارکنان و مدیریت و الویت دادن به کیفیت در همه روابط مد نظر قرار گرفته است و هدف از این ارزیابی اثر بخشی مشتریان در رسیدن به اهداف و ارزیابی است

مهمترین اثرات رضایت مشتری در حمل بارهای گروپاژ .محمولات سنگسن زمینی هوایی و دریایی و ریلی

$1-          کاهش مستمر هزینه ها

$1-          بهبود نتایج عملیات

$1-          افزایش توانایی و ایجاد ارزش برای هر دو طرف

$1-          ارزش و اهمیت تامین خواسته های مشتری

ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است

 RAMIN MIRINE LOGISTIK ULUSLAR ARASI

NAKLIYAT DIS.TIC.LTDSTI.   

ADRESS:   

K.BAKKALKOY MAH.DUDULLU   

CAD.BRANDIUM   

   REZIDANS R4 BLOCK  NO.23 D.199 ATASEHIR   

ISTANBUL /TURKEY   

TEL: +00 90 216 504 31 77

FAX: +00 90216 504 32 64

MOBILE :+ 090 533 170  18 89

[email protected]